RubyGems Navigation menu

aws-sdk-lambdapreview 1.14.0

Official AWS Ruby gem for AWS Lambda. This gem is part of the AWS SDK for Ruby.

版本列表:

 1. 1.19.0 - May 28, 2020 (19.5 KB)
 2. 1.18.0 - May 07, 2020 (19.5 KB)
 3. 1.17.0 - March 09, 2020 (20.0 KB)
 4. 1.16.0 - October 23, 2019 (18.5 KB)
 5. 1.15.0 - July 25, 2019 (18.5 KB)
 6. 1.14.0 - July 01, 2019 (18.5 KB)
显示所有 (32 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

 • aws-sdk-core ~> 3, >= 3.58.0
 • aws-sigv4 ~> 1.1
 • 所有者:

  Pushed by:

  作者:

  • Amazon Web Services

  SHA 256 checksum:

  44167b51d69edd53a7a88a4518771b04cd5436c396f78dc50259675450d8d0c8

  下载总次数 29,496,752

  这个版本 550,750

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  Apache-2.0

  需要的 Ruby 版本: >= 0

  相关链接: