RubyGems Navigation menu

aws-sdk-dynamodb 1.0.0.rc9

Official AWS Ruby gem for Amazon DynamoDB (DynamoDB). This gem is part of the AWS SDK for Ruby.

版本列表:

 1. 1.51.0 - July 02, 2020 (156.0 KB)
 2. 1.50.0 - June 23, 2020 (156.0 KB)
 3. 1.49.1 - June 11, 2020 (155.5 KB)
 4. 1.48.0 - May 28, 2020 (155.5 KB)
 5. 1.47.0 - May 18, 2020 (155.5 KB)
 6. 1.0.0.rc9 - July 06, 2017 (91.5 KB)
显示所有 (68 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

 • aws-sdk-core ~> 3.0.0.rc16
 • aws-sigv4 ~> 1.0
 • 所有者:

  作者:

  • Amazon Web Services

  SHA 256 checksum:

  23a13ee522c9d4c27863439f6e6232514b31014bfca9d16cc3a0270245c12909

  下载总次数 42,234,985

  这个版本 576

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  Apache-2.0

  需要的 Ruby 版本: >= 0

  需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

  相关链接: