RubyGems Navigation menu

pygments.rb 0.6.3

pygments.rb exposes the pygments syntax highlighter to Ruby

版本列表:

 1. 1.2.1 - December 07, 2017 (1.1 MB)
 2. 1.2.0 - September 13, 2017 (1.1 MB)
 3. 1.1.2 - April 03, 2017 (1.1 MB)
 4. 1.1.1 - December 28, 2016 (1.1 MB)
 5. 1.1.0 - December 24, 2016 (1.1 MB)
 6. 0.6.3 - March 24, 2015 (1.8 MB)
显示所有 (40 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

 • posix-spawn ~> 0.3.6
 • yajl-ruby ~> 1.2.0
 • Development 依赖关系 (1):

  所有者:

  作者:

  • Aman Gupta, Ted Nyman

  SHA 256 checksum:

  d19824fe964cf10388e2852ce3ee888f3e1446c9c2cdc89a55137d8183391198

  下载总次数 4,419,677

  这个版本 1,086,905

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  MIT

  需要的 Ruby 版本: >= 0

  相关链接: