RubyGems Navigation menu

aws-sdk-lightsail 1.35.0

Official AWS Ruby gem for Amazon Lightsail. This gem is part of the AWS SDK for Ruby.

版本列表:

 1. 1.35.0 - July 02, 2020 (114.5 KB)
 2. 1.34.0 - June 23, 2020 (114.5 KB)
 3. 1.33.1 - June 11, 2020 (114.0 KB)
 4. 1.32.0 - June 04, 2020 (114.0 KB)
 5. 1.31.0 - May 28, 2020 (113.5 KB)
显示所有 (49 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

 • aws-sdk-core ~> 3, >= 3.99.0
 • aws-sigv4 ~> 1.1
 • 所有者:

  Pushed by:

  作者:

  • Amazon Web Services

  SHA 256 checksum:

  5e865bac437f75c638ae182a969d908f84eb967fc8db06d13d0137047db5247d

  下载总次数 31,944,663

  这个版本 184,438

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  Apache-2.0

  需要的 Ruby 版本: >= 0

  相关链接: