RubyGems Navigation menu

aws-sdk-core 3.59.0

Provides API clients for AWS. This gem is part of the official AWS SDK for Ruby.

版本列表:

  1. 3.109.1 - October 05, 2020 (278.0 KB)
  2. 3.109.0 - September 30, 2020 (278.0 KB)
  3. 3.108.0 - September 25, 2020 (277.5 KB)
  4. 3.107.0 - September 15, 2020 (277.5 KB)
  5. 3.105.0 - August 25, 2020 (277.5 KB)
  6. 3.59.0 - July 03, 2019 (248.5 KB)
显示所有 (1219 个版本)

Runtime 依赖关系 (4):

所有者:

Pushed by:

作者:

  • Amazon Web Services

SHA 256 checksum:

7351d56a495700fbc04b787dcd9d9b361f425afb55321a81864921d622b061c5

下载总次数 342,684,250

这个版本 1,700,217

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: