RubyGems Navigation menu

aws-sdk-acm 1.32.0

這個 Gem 版本已被移除,因此無法提供下載,也無法被其他的 Gem 相依。

版本列表:

  1. 1.38.0 - September 30, 2020 (32.5 KB)
  2. 1.37.0 - September 15, 2020 (32.5 KB)
  3. 1.36.0 - August 25, 2020 (32.5 KB)
  4. 1.35.0 - August 17, 2020 (32.0 KB)
  5. 1.34.0 - July 02, 2020 (32.0 KB)
  6. 1.32.0 - June 10, 2020 (32.0 KB) 已被移除
顯示所有版本(共 52)

擁有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Amazon Web Services

SHA 256 checksum:

4401d6e823d8d0f701f587680eeb987e0cc99ec1c8153b88c5e291d6bfeb58a2

總下載次數 36,827,992

這個版本 36,858

License:

Apache-2.0

Ruby 版本需求: >= 0

相關連結: