RubyGems Navigation menu

aws-sdk-acm 1.32.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.37.0 - September 15, 2020 (32.5 KB)
  2. 1.36.0 - August 25, 2020 (32.5 KB)
  3. 1.35.0 - August 17, 2020 (32.0 KB)
  4. 1.34.0 - July 02, 2020 (32.0 KB)
  5. 1.33.0 - June 23, 2020 (32.0 KB)
  6. 1.32.0 - June 10, 2020 (32.0 KB) 已废弃
显示所有 (51 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Amazon Web Services

SHA 256 checksum:

4401d6e823d8d0f701f587680eeb987e0cc99ec1c8153b88c5e291d6bfeb58a2

下载总次数 35,606,330

这个版本 36,858

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: