RubyGems Navigation menu

virgo 0.3.14

Virgo is a comprehensive team blogging tool for Ruby on Rails

版本列表:

  1. 0.3.17 - August 01, 2016 (6.2 MB)
  2. 0.3.16 - August 01, 2016 (6.2 MB)
  3. 0.3.15 - August 01, 2016 (6.2 MB)
  4. 0.3.14 - February 23, 2016 (3.6 MB)
  5. 0.3.13 - February 23, 2016 (3.6 MB)
显示所有 (42 个版本)

所有者:

作者:

  • Nicholas Zaillian

SHA 256 checksum:

d50631dd05d91270c641b3361df48351755c32168dc9b1847fc0346748d18ebb

下载总次数 69,054

这个版本 1,543

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

GPL v2

需要的 Ruby 版本: >= 2.0.0

相关链接: