RubyGems Navigation menu

rails 3.0.9.rc2

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 6.1.3.2 - May 05, 2021 (6.5 KB)
  2. 6.1.3.1 - March 26, 2021 (6.5 KB)
  3. 6.1.3 - February 17, 2021 (6.5 KB)
  4. 6.1.2.1 - February 10, 2021 (6.5 KB)
  5. 6.1.2 - February 09, 2021 (6.5 KB)
  6. 3.0.9.rc2 - June 09, 2011 (3.5 KB) 已废弃
显示所有 (395 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • David Heinemeier Hansson

SHA 256 checksum:

d15a93326270c557ad856178009803ce3e32474a78cb4772be38eec7ecb4fef6

下载总次数 281,442,333

这个版本 13

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: