RubyGems Navigation menu

rails-ujs 0.0.3

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 5.1.0.beta1 - February 23, 2017 (11.0 KB)
  2. 0.1.0 - February 15, 2017 (11.0 KB)
  3. 0.0.3 - February 01, 2011 (6.5 KB) 已废弃
显示所有 (4 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • JJ Buckley

SHA 256 checksum:

aa9b45c878dd977176a8038ce2cfeef9959bab069f2343b6974cc0a0a22a3701

下载总次数 676,486

这个版本 79,701

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: