RubyGems Navigation menu

metanorma 0.3.18

Library to process any Metanorma standard.

版本列表:

  1. 0.3.18 - November 19, 2019 (19.5 KB)
  2. 0.3.17 - November 08, 2019 (19.5 KB)
  3. 0.3.16 - October 27, 2019 (19.5 KB)
  4. 0.3.15 - September 27, 2019 (19.5 KB)
  5. 0.3.14 - July 08, 2019 (19.5 KB)
显示所有 (36 个版本)

所有者:

Pushed by:

作者:

  • Ribose Inc.

SHA 256 checksum:

3767cd14b980817af683c775c05d5c23b4761ec803a269de12316e63d39d5bdf

下载总次数 68,782

这个版本 7,100

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

BSD-2-Clause

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.0

相关链接: