RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.9

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.173 - June 12, 2020 (51.5 KB)
  2. 0.0.9 - December 24, 2015 (34.5 KB) 已废弃
显示所有 (429 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

c07d9c54eac69d28a018765ecb045df6b6685fcfd0d0e1b27e68a0138e33f052

下载总次数 170,709

这个版本 745

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.4

相关链接: