RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.9

這個 Gem 版本已被移除,因此無法提供下載,也無法被其他的 Gem 相依。

版本列表:

  1. 0.2.173 - June 12, 2020 (51.5 KB)
  2. 0.0.9 - December 24, 2015 (34.5 KB) 已被移除
顯示所有版本(共 429)

擁有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

c07d9c54eac69d28a018765ecb045df6b6685fcfd0d0e1b27e68a0138e33f052

總下載次數 170,687

這個版本 745

License:

GPL-2.0

Ruby 版本需求: >= 2.2.4

相關連結: