RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.11

這個 Gem 版本已被移除,因此無法提供下載,也無法被其他的 Gem 相依。

版本列表:

  1. 0.2.184 - May 03, 2021 (56.0 KB)
  2. 0.0.11 - January 16, 2016 (35.0 KB) 已被移除
顯示所有版本(共 440)

擁有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

7ff6acfdfa2594a69ab4155554fd4bfd8bf7a8ad65126c3c636b83322e2ac70f

總下載次數 172,428

這個版本 760

License:

GPL-2.0

Ruby 版本需求: >= 2.2.4

相關連結: