RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.11

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.184 - May 03, 2021 (56.0 KB)
  2. 0.0.11 - January 16, 2016 (35.0 KB) 已废弃
显示所有 (440 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

7ff6acfdfa2594a69ab4155554fd4bfd8bf7a8ad65126c3c636b83322e2ac70f

下载总次数 172,428

这个版本 760

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.4

相关链接: