RubyGems Navigation menu

cloudinary 1.13.1

Client library for easily using the Cloudinary service

版本列表:

  1. 1.20.0 - March 26, 2021 (139.5 KB)
  2. 1.19.0 - March 05, 2021 (138.5 KB)
  3. 1.18.1 - September 30, 2020 (135.5 KB)
  4. 1.18.0 - September 27, 2020 (135.5 KB)
  5. 1.17.1 - August 25, 2020 (133.0 KB)
  6. 1.13.1 - November 24, 2019 (130.0 KB)
显示所有 (128 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

Development 依赖关系 (9):

所有者:

Pushed by:

作者:

  • Nadav Soferman, Itai Lahan, Tal Lev-Ami

SHA 256 checksum:

9131241e11d250db029ab4b88ccf3bd01a99af430f1685389ddba8ec8498d54d

下载总次数 5,851,367

这个版本 89,802

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: