RubyGems Navigation menu

aws-sdk-lambdapreview 1.23.0

Official AWS Ruby gem for AWS Lambda. This gem is part of the AWS SDK for Ruby.

版本列表:

 1. 1.24.0 - September 30, 2020 (20.0 KB)
 2. 1.23.0 - September 15, 2020 (20.0 KB)
 3. 1.22.0 - August 25, 2020 (20.0 KB)
 4. 1.21.0 - June 23, 2020 (20.0 KB)
 5. 1.20.1 - June 11, 2020 (19.5 KB)
显示所有 (38 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

 • aws-sdk-core ~> 3, >= 3.99.0
 • aws-sigv4 ~> 1.1
 • 所有者:

  Pushed by:

  作者:

  • Amazon Web Services

  SHA 256 checksum:

  f2a0bac477179f101f222979b40b219e1e1db67c330955b15739dbd5d072d664

  下载总次数 36,951,314

  这个版本 389,484

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  Apache-2.0

  需要的 Ruby 版本: >= 0

  相关链接: