RubyGems Navigation menu

actionmailer 3.1.0.rc7

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 6.1.3.2 - May 05, 2021 (30.0 KB)
  2. 6.1.3.1 - March 26, 2021 (30.0 KB)
  3. 6.1.3 - February 17, 2021 (30.0 KB)
  4. 6.1.2.1 - February 10, 2021 (30.0 KB)
  5. 6.1.2 - February 09, 2021 (30.0 KB)
  6. 3.1.0.rc7 - August 29, 2011 (29.5 KB) 已废弃
显示所有 (390 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • David Heinemeier Hansson

SHA 256 checksum:

9719a71f07eb8321ae4613f790a996c4060cc9cd7e3220be25b9075a9645869a

下载总次数 277,013,608

这个版本 32

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: