RubyGems Navigation menu

xapian-core 1.2.20.2

Provides Xapian libraries and Ruby bindings.

版本列表:

 1. 1.4.6 - July 23, 2018 (3.8 MB)
 2. 1.4.2 - January 15, 2017 (3.7 MB)
 3. 1.2.20.2 - April 07, 2015 (3.8 MB)
 4. 1.2.19.1 - January 07, 2015 (3.8 MB)
 5. 1.2.7.1 - September 07, 2011 (5.3 MB)
显示所有 (8 个版本)

Development 依赖关系 (2):

 • bundler ~> 1.6
 • rake >= 0
 • 所有者:

  作者:

  • Samuel Williams

  SHA 256 checksum:

  adece4cd2287df433db65e8781a8e30b59219dd50818cd2ff896f86e7f326e8b

  下载总次数 13,646

  这个版本 1,886

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  GPLv3

  需要的 Ruby 版本: >= 2.0

  相关链接: