RubyGems Navigation menu

sinatra-contrib 2.0.8.1

Collection of useful Sinatra extensions

版本列表:

  1. 2.0.8.1 - January 01, 2020 (33.0 KB)
  2. 2.0.8 - January 01, 2020 (33.0 KB)
  3. 2.0.7 - August 22, 2019 (33.0 KB)
  4. 2.0.6 - August 21, 2019 (33.0 KB)
  5. 2.0.5 - December 22, 2018 (33.0 KB)
显示所有 (28 个版本)

Runtime 依赖关系 (6):

Development 依赖关系 (20):

所有者:

Pushed by:

作者:

  • https://github.com/sinatra/sinatra/graphs/contributors

SHA 256 checksum:

48b458c76475e396745dcb74bb04c1a633f8d5757b5e99e37028417c4975b9d6

下载总次数 10,339,669

这个版本 293,956

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.0

相关链接: