RubyGems Navigation menu

shoulda 2.10.1

Making tests easy on the fingers and eyes

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

版本列表:

  1. 4.0.0 - June 13, 2020 (20.5 KB)
  2. 4.0.0.rc2 - April 08, 2020 (20.5 KB)
  3. 4.0.0.rc1 - December 18, 2019 (20.5 KB)
  4. 3.6.0 - July 13, 2018 (25.5 KB)
  5. 3.5.0 - May 07, 2013 (11.0 KB)
  6. 2.10.1 - December 18, 2009 (56.5 KB)
显示所有 (34 个版本)

所有者:

作者:

  • Tammer Saleh

SHA 256 checksum:

59aa31c85f0f7bac03374d10b3d5a67cef90dcc05d6e46a4fb451a0b1b7d46b3

下载总次数 21,681,612

这个版本 12,132

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: