RubyGems Navigation menu

ruboty 1.3.1

Ruby + Bot = Ruboty

Gemfile:
= クリップボードにコピー コピー完了!

インストール:
=

バージョン履歴:

  1. 1.3.1 - July 08, 2020 (14.5KB)
  2. 1.3.0 - November 27, 2016 (14.5KB)
  3. 1.2.4 - May 02, 2016 (14KB)
  4. 1.2.3 - April 26, 2016 (14KB)
  5. 1.2.2 - April 09, 2015 (14.5KB)
全てのバージョンを表示(全22件)

Runtime依存関係 (5):

bundler >= 0
dotenv >= 0
mem >= 0
slop >= 0

Development依存関係 (3):

rake >= 0
rspec = 3.4.0
simplecov >= 0

所有者:

プッシュ者:

作者:

  • Ryo Nakamura

SHA 256チェックサム:

9f5023be93c3abf3b4e12c160c1e148070ef7815509d22e4dadd4da5b3f7f53a

累計ダウンロード数 76,391

このバージョンのみ 8,253

ライセンス:

MIT

必要なRubyのバージョン: >= 2.2.2

リンク: