RubyGems Navigation menu

rspec-its 0.0.1.pre

its will be removed from RSpec 3 but will continue to be provided by this gem

版本列表:

  1. 1.3.0 - April 09, 2019 (14.0 KB)
  2. 1.2.0 - February 18, 2015 (12.5 KB)
  3. 1.1.0 - October 29, 2014 (12.0 KB)
  4. 1.0.1 - April 13, 2014 (11.0 KB)
  5. 1.0.0 - February 07, 2014 (11.0 KB)
  6. 0.0.1.pre - July 15, 2013 (5.0 KB)
显示所有 (7 个版本)

所有者:

作者:

  • Myron Marston

SHA 256 checksum:

bcc422d5b52354000430ba92c4bb806150a611c707f3ec6b7693604edb5c0c93

下载总次数 67,411,640

这个版本 2,712

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

相关链接: