RubyGems Navigation menu

rmagick 2.12.2

RMagick is an interface between Ruby and ImageMagick.

版本列表:

  1. 4.1.2 - April 13, 2020 (225.5 KB)
  2. 4.1.1 - March 28, 2020 (225.0 KB)
  3. 4.1.0 - March 22, 2020 (224.5 KB)
  4. 4.1.0.rc2 - September 17, 2019 (1.9 MB)
  5. 4.1.0.rc1 - September 12, 2019 (1.9 MB)
  6. 2.12.2 - October 11, 2009 (1.2 MB)
显示所有 (82 个版本)

所有者:

作者:

  • Tim Hunter

SHA 256 checksum:

3a3a23ebdf3c96a49beefc001a225bf90a28d19ac4c41d0ecdb1b10f9e0a4206

下载总次数 20,509,635

这个版本 383,795

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本: >= 1.8.5

相关链接: