RubyGems Navigation menu

rmagick 2.10.0

RMagick is an interface between Ruby and ImageMagick.

版本列表:

  1. 4.1.2 - April 13, 2020 (225.5 KB)
  2. 4.1.1 - March 28, 2020 (225.0 KB)
  3. 4.1.0 - March 22, 2020 (224.5 KB)
  4. 4.1.0.rc2 - September 17, 2019 (1.9 MB)
  5. 4.1.0.rc1 - September 12, 2019 (1.9 MB)
  6. 2.10.0 - August 05, 2009 (1.2 MB)
显示所有 (82 个版本)

所有者:

作者:

  • Tim Hunter

SHA 256 checksum:

82465c8a5660a456cf9bfa7d8ce8577cfa0211b7b098f39d511fe46fece77bbf

下载总次数 21,086,428

这个版本 10,788

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 1.8.2

相关链接: