RubyGems Navigation menu

rmagick 2.10.0

RMagick is an interface between Ruby and ImageMagick.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 5.3.0 - July 19, 2023 (236.0 KB)
  2. 5.2.0 - March 12, 2023 (236.0 KB)
  3. 5.1.0 - November 15, 2022 (236.0 KB)
  4. 5.0.0 - October 06, 2022 (227.0 KB)
  5. 4.3.0 - September 23, 2022 (229.5 KB)
  6. 2.10.0 - August 05, 2009 (1.2 MB)
显示所有版本 (共 94 个)

业主:

作者:

  • Tim Hunter

SHA 256 校验和:

82465c8a5660a456cf9bfa7d8ce8577cfa0211b7b098f39d511fe46fece77bbf

下载总量 38,606,697

这个版本 11,958

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 1.8.2

链接: