RubyGems Navigation menu

qtbindings 4.8.6.4-x64-mingw32

qtbindings provides ruby bindings to QT4.x. It is derived from the kdebindings project.

版本列表:

 1. 4.8.6.5 - April 17, 2018 (909.0 KB)
 2. 4.8.6.5 - April 17, 2018 x86-mingw32 (18.2 MB)
 3. 4.8.6.5 - April 17, 2018 x64-mingw32 (20.2 MB)
 4. 4.8.6.4 - October 18, 2017 x86-mingw32 (9.4 MB)
 5. 4.8.6.4 - October 18, 2017 x64-mingw32 (10.4 MB)
顯示所有版本(共 33)

Runtime 相依性套件 (1):

 • qtbindings-qt >= 4.8.6.4, ~> 4.8.6.0
 • 擁有者:

  作者:

  • Ryan Melton, Jason Thomas, Richard Dale, Arno Rehn

  SHA 256 checksum:

  fadedc636c8f81ef3cab09e6d67b3abae7980a1fb6cb5b9a0f57c582458bc55a

  總下載次數 228,042

  這個版本 2,450

  Gemfile:
  = 複製 已複製

  安裝:
  =

  License:

  LGPL-2.1

  Ruby 版本需求: ~> 2.4

  相關連結: