RubyGems Navigation menu

qtbindings 4.8.6.4-x64-mingw32

qtbindings provides ruby bindings to QT4.x. It is derived from the kdebindings project.

版本列表:

 1. 4.8.6.5 - April 17, 2018 (909.0 KB)
 2. 4.8.6.5 - April 17, 2018 x86-mingw32 (18.2 MB)
 3. 4.8.6.5 - April 17, 2018 x64-mingw32 (20.2 MB)
 4. 4.8.6.4 - October 18, 2017 x86-mingw32 (9.4 MB)
 5. 4.8.6.4 - October 18, 2017 x64-mingw32 (10.4 MB)
显示所有 (33 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

 • qtbindings-qt >= 4.8.6.4, ~> 4.8.6.0
 • 所有者:

  作者:

  • Ryan Melton, Jason Thomas, Richard Dale, Arno Rehn

  SHA 256 checksum:

  fadedc636c8f81ef3cab09e6d67b3abae7980a1fb6cb5b9a0f57c582458bc55a

  下载总次数 226,823

  这个版本 2,421

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  LGPL-2.1

  需要的 Ruby 版本: ~> 2.4

  相关链接: