RubyGems Navigation menu

qiniu-rs 3.4.6

Qiniu Resource (Cloud) Storage SDK for Ruby. See: http://docs.qiniu.com/ruby-sdk/

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

版本列表:

  1. 3.4.10 - June 20, 2014 (44.0 KB)
  2. 3.4.7 - March 13, 2014 (44.0 KB)
  3. 3.4.6 - September 27, 2013 (43.5 KB)
  4. 3.4.5 - July 25, 2013 (43.5 KB)
  5. 3.4.4 - July 23, 2013 (43.5 KB)
显示所有 (34 个版本)

Runtime 依赖关系 (4):

json ~> 1.7
mime-types ~> 1.19
rest-client ~> 1.6
ruby-hmac ~> 0.4

Development 依赖关系 (3):

fakeweb ~> 1.3
rake >= 0.9
rspec >= 2.11

所有者:

作者:

  • why404

SHA 256 checksum:

ecce536e117839d5e0d2539740a9a0bce3234b9cadc406b7c07ff1efd241f1eb

下载总次数 91,806

这个版本 3,247

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: