RubyGems Navigation menu

pusher-client 0.6.2

Client for consuming WebSockets from http://pusher.com

版本列表:

  1. 0.6.2 - May 14, 2015 (135.0 KB)
  2. 0.6.1 - May 14, 2015 (135.0 KB)
  3. 0.6.0 - April 23, 2014 (135.0 KB)
  4. 0.5.0 - April 15, 2014 (135.0 KB)
  5. 0.4.0 - October 23, 2013 (134.0 KB)
显示所有 (12 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

Development 依赖关系 (3):

所有者:

作者:

  • Pusher, Logan Koester

SHA 256 checksum:

c405c931090e126c056d99f6b69a01b1bcb6cbfdde02389c93e7d547c6efd5a3

下载总次数 4,684,617

这个版本 4,264,430

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: