RubyGems Navigation menu

pokepay_partner_ruby_sdk 0.1.16

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.3.2 - August 17, 2023 (87.5 KB)
  2. 0.3.1 - March 02, 2023 (82.5 KB)
  3. 0.3.0 - February 13, 2023 (82.0 KB)
  4. 0.2.0 - September 16, 2022 (67.5 KB)
  5. 0.1.19 - March 17, 2022 (66.5 KB)
  6. 0.1.16 - November 10, 2021 (53.0 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 24 个)

业主:

推送:

撤回:

作者:

  • Pocket Change, Inc.

SHA 256 校验和:

c9c8c11f44ca54262875f06784a5e97ff22e4f192aa081e13cd3c5c8081597b9

下载总量 44,687

这个版本 42

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 0

链接: