RubyGems Navigation menu

mysql2 0.5.5

A simple, fast Mysql library for Ruby, binding to libmysql

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

版本列表:

  1. 0.5.5 - January 22, 2023 (84.5 KB)
  2. 0.5.4 - May 03, 2022 (77.5 KB)
  3. 0.5.3 - November 27, 2019 x64-mingw32 (1.8 MB)
  4. 0.5.3 - November 27, 2019 x86-mingw32 (1.7 MB)
  5. 0.5.3 - November 27, 2019 x86-mswin32-60 (1.7 MB)
显示所有 (160 个版本)

所有者:

Pushed by:

作者:

  • Brian Lopez, Aaron Stone

SHA 256 checksum:

76d11f8590a821060b8465e82eb0b2965767acee876991c4981c365c82905bbe

下载总次数 160,019,777

这个版本 3,833,818

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.0.0

相关链接: