RubyGems Navigation menu

mysql2 0.5.3

A simple, fast Mysql library for Ruby, binding to libmysql

版本列表:

  1. 0.5.3 - November 27, 2019 x64-mingw32 (1.8 MB)
  2. 0.5.3 - November 27, 2019 x86-mingw32 (1.7 MB)
  3. 0.5.3 - November 27, 2019 x86-mswin32-60 (1.7 MB)
  4. 0.5.3 - November 27, 2019 (72.5 KB)
  5. 0.5.2 - July 06, 2018 x64-mingw32 (2.2 MB)
显示所有 (158 个版本)

所有者:

Pushed by:

作者:

  • Brian Lopez, Aaron Stone

SHA 256 checksum:

5ca2d97d9c25fa27dc67eca77dd8d73f12576c4cd4f6f6c18b12925a3cbb2434

下载总次数 117,441,683

这个版本 17,497,027

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.0.0

相关链接: