RubyGems Navigation menu

mysql2 0.5.2

A simple, fast Mysql library for Ruby, binding to libmysql

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 0.5.5 - January 22, 2023 (84.5 KB)
  2. 0.5.4 - May 03, 2022 (77.5 KB)
  3. 0.5.3 - November 27, 2019 x64-mingw32 (1.8 MB)
  4. 0.5.3 - November 27, 2019 x86-mingw32 (1.7 MB)
  5. 0.5.3 - November 27, 2019 x86-mswin32-60 (1.7 MB)
  6. 0.5.2 - July 06, 2018 (97.0 KB)
显示所有版本 (共 160 个)

业主:

作者:

  • Brian Lopez, Aaron Stone

SHA 256 校验和:

243673f0156444943969a5b5c5095862c4158de74af5ca66163740fe9f6c53a8

下载总量 167,419,763

这个版本 19,736,822

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.0.0

链接: