RubyGems Navigation menu

lite-redis 1.0.1

Access Redis with an ActiveRecord like ORM interface

版本列表:

  1. 1.1.2 - July 22, 2021 (18.0 KB)
  2. 1.1.1 - July 22, 2021 (18.0 KB)
  3. 1.1.0 - July 20, 2021 (18.0 KB)
  4. 1.0.5 - July 03, 2020 (18.0 KB)
  5. 1.0.4 - August 24, 2019 (18.0 KB)
  6. 1.0.1 - July 09, 2019 (17.5 KB)
显示所有 (9 个版本)

所有者:

Pushed by:

作者:

  • Juan Gomez

SHA 256 checksum:

15e928029be4b22a15dc9eb1b2910696bc052186982d0b9896a4a3426f89cc96

下载总次数 7,304

这个版本 1,027

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: