RubyGems Navigation menu

json 1.2.2-x86-mswin32

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2.3.1 - June 30, 2020 java (33.5 KB)
  2. 2.3.1 - June 30, 2020 (116.0 KB)
  3. 2.3.0 - December 11, 2019 java (88.0 KB)
  4. 2.3.0 - December 11, 2019 (111.5 KB)
  5. 2.2.0 - February 21, 2019 java (88.0 KB)
  6. 1.2.2 - February 28, 2010 x86-mswin32 (391.0 KB) 已废弃
显示所有 (149 个版本)

所有者:

作者:

  • Florian Frank

SHA 256 checksum:

c631a835a9688dfaddb9a18fb8913840c9abbbf9e12502ec130407cc9503c134

下载总次数 376,290,823

这个版本 964

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: