RubyGems Navigation menu

jdbc-sqlite3 3.8.10.1

Install this gem `require 'jdbc/sqlite3'` and invoke `Jdbc::SQLite3.load_driver` within JRuby to load the driver.

Gemfile:
= 複製 已複製

安裝:
=

版本列表:

  1. 3.42.0.0 - June 10, 2023 (12.4 MB)
  2. 3.32.3.3 - December 09, 2022 (6.9 MB)
  3. 3.28.0 - July 22, 2019 (5.8 MB)
  4. 3.27.2.1 - July 18, 2019 (5.7 MB)
  5. 3.20.1 - November 09, 2017 (6.3 MB)
  6. 3.8.10.1 - May 20, 2015 (6.3 MB)
顯示所有版本(共 21)

擁有者:

作者:

  • Nick Sieger, Ola Bini, Karol Bucek and JRuby contributors

SHA 256 總和檢查碼:

fb17bb5c05af2b1da9e2b9663988042e7530ea25ee5c2e9dce9cc054c831b289

總下載次數 1,823,340

這個版本 126,207

授權:

Apache-2

Ruby 版本需求: >= 0

相關連結: