RubyGems Navigation menu

hammer_cli_foreman 3.3.0

Foreman commands for Hammer CLI

版本列表:

 1. 3.3.0 - May 10, 2022 (729.5 KB)
 2. 3.2.0 - February 10, 2022 (727.0 KB)
 3. 3.1.0 - November 10, 2021 (726.5 KB)
 4. 3.0.0 - August 04, 2021 (665.5 KB)
 5. 2.5.2 - February 01, 2022 (673.0 KB)
显示所有 (79 个版本)

Runtime 依赖关系 (4):

 • apipie-bindings >= 0.5.0
 • hammer_cli >= 3.3.0
 • jwt >= 2.2.1
 • rest-client >= 1.8.0, < 3.0.0
 • 所有者:

  Pushed by:

  作者:

  • Tomáš Strachota, Martin Bačovský

  SHA 256 checksum:

  d0680801cf1d99189dd7204211a598debea15cb5aa6d1ed5bffb3578dab41c82

  下载总次数 169,750

  这个版本 842

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  GPL-3.0+

  需要的 Ruby 版本: >= 0

  相关链接: