RubyGems Navigation menu

githubchart 3.3.1

Uses GithubStats to grab Github contributions scores and converts that into an SVG

版本列表:

  1. 3.4.0 - January 08, 2023 (16.5 KB)
  2. 3.3.1 - February 07, 2021 (17.0 KB)
  3. 3.3.0 - February 07, 2021 (17.0 KB)
  4. 3.2.0 - October 07, 2020 (17.0 KB)
  5. 3.1.1 - August 13, 2020 (17.0 KB)
显示所有 (22 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

githubstats ~> 3.2.0
svgplot ~> 1.0.0

Development 依赖关系 (5):

codecov ~> 0.1.1
fuubar ~> 2.5.0
goodcop ~> 0.9.3
rake ~> 13.0.0
rspec ~> 3.9.0

所有者:

Pushed by:

作者:

  • Les Aker

SHA 256 checksum:

d9e4ccc1a7729eb9ae72ac0b61439303879d96e05ca607e868124f21c3f59789

下载总次数 51,032

这个版本 8,910

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

New versions require MFA: true

相关链接: