RubyGems Navigation menu

gemoji 4.0.1

Character information and metadata for Unicode emoji.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 4.1.0 - March 29, 2023 (42.0 KB)
  2. 4.0.1 - November 22, 2022 (41.5 KB)
  3. 4.0.0 - November 16, 2022 (41.5 KB)
  4. 4.0.0.rc3 - July 26, 2021 (40.0 KB)
  5. 4.0.0.rc2 - January 31, 2020 (40.0 KB)
显示所有版本 (共 25 个)

业主:

推送:

作者:

  • GitHub

SHA 256 校验和:

b058a64cfcf5b51ebbd3cc0e46f2ee6063679b3ade5968770e261cfb28c5931e

下载总量 31,865,994

这个版本 750,757

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: > 1.9

链接: