RubyGems Navigation menu

frisky 0.1.2

frisky provides the tools you need to build an app that runs in a UPnP environment.

版本列表:

  1. 0.1.2 - September 22, 2015 (20.5 KB)
  2. 0.1.1 - September 13, 2015 (20.5 KB)
  3. 0.1.0 - September 13, 2015 (20.0 KB)

Runtime 依赖关系 (3):

所有者:

作者:

  • Jon Frisby

SHA 256 checksum:

37598b2fd76219d36ccd7d1728acac63ff780710df46fe28343eb6492a753881

下载总次数 5,049

这个版本 2,530

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 1.9.1

相关链接: