RubyGems Navigation menu

eyes_core 3.6.4

Applitools Ruby SDK

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 5.0.0 - July 11, 2023 (74.5 KB)
  2. 4.6.3 - July 05, 2023 (74.5 KB)
  3. 4.6.2 - May 10, 2023 (74.0 KB)
  4. 4.6.1 - April 12, 2023 (73.5 KB)
  5. 4.6.0 - March 06, 2023 (73.5 KB)
  6. 3.6.4 - May 06, 2017 (32.5 KB)
显示所有版本 (共 180 个)

Runtime 依赖 (4):

chunky_png = 1.3.6
faraday >= 0
oily_png ~> 1.2
oj >= 0

Development 依赖 (9):

bundler >= 0
byebug >= 0
pry >= 0
pry-byebug >= 0
pry-doc >= 0
rake >= 0
rspec >= 3
rubocop <= 0.46.0

业主:

作者:

  • Applitools Team

SHA 256 校验和:

a8fddb3f94eb12b171afa0985dfb64e0714c1c47d5b9d53406711177465b2d08

下载总量 1,189,880

这个版本 1,917

许可:

Apache License, Version 2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

链接: