RubyGems Navigation menu

extracter 1.2.28

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.3.6 - March 26, 2024 (23.0 KB)
  2. 1.2.32 - March 18, 2024 (23.5 KB)
  3. 1.2.28 - November 11, 2023 (24.0 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 144 个)

业主:

推送:

撤回:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 校验和:

54d1323f07c23f736a922187eeacb97cb42748ddecc9aea2356d7897c6eb13c3

下载总量 78,592

这个版本 235

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 3.2.2

需要的 RubyGems 版本: >= 3.4.22

链接: