RubyGems Navigation menu

evil-client 3.1.0

Human-friendly DSL for building HTTP(s) clients in Ruby

版本列表:

  1. 3.1.0 - July 04, 2022 (56.5 KB)
  2. 3.0.4 - July 09, 2019 (56.5 KB)
  3. 3.0.3 - May 06, 2019 (56.5 KB)
  4. 3.0.2 - March 01, 2018 (56.5 KB)
  5. 3.0.1 - January 05, 2018 (56.5 KB)
显示所有 (18 个版本)

Runtime 依赖关系 (4):

Development 依赖关系 (6):

所有者:

Pushed by:

作者:

  • Andrew Kozin (nepalez), Ravil Bairamgalin (brainopia)

SHA 256 checksum:

fe77d75dc08c95e647f9bf705a7e4c189565707e7067e592b338e5db6485e67e

下载总次数 63,837

这个版本 84

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.6

相关链接: