RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.9

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.165 - January 23, 2020 (50.5 KB)
  2. 0.2.164 - January 21, 2020 (50.5 KB)
  3. 0.2.163 - January 09, 2020 (50.5 KB)
  4. 0.2.162 - January 09, 2020 (50.5 KB)
  5. 0.2.161 - December 14, 2019 (50.5 KB)
  6. 0.2.9 - May 05, 2018 (43.5 KB) 已废弃
显示所有 (421 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

4d8bd3fbc2bd4bfb913ebb5e394440e3afbda2f59b357ca0db58d8e1f76eb97f

下载总次数 169,229

这个版本 285

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.6

相关链接: