RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.8

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.159 - October 17, 2019 (50.0 KB)
  2. 0.2.157 - September 25, 2019 (50.0 KB)
  3. 0.2.8 - May 03, 2018 (43.5 KB) 已废弃
显示所有 (415 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

f1633f1c57d04a84339b9dbf8149d784d6e7fb97e64abf2eeff41084a4f1df20

下载总次数 168,084

这个版本 280

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.6

相关链接: