RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.88

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.182 - January 18, 2021 (55.0 KB)
  2. 0.2.88 - April 17, 2019 (46.5 KB) 已废弃
显示所有 (438 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

10aba0d746efa1588cf07dbee42f50b51616165d0b03d83717a9072fc4c95b2c

下载总次数 172,164

这个版本 117

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.3

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.3

相关链接: