RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.84

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.192 - October 05, 2021 (58.5 KB)
  2. 0.2.191 - September 05, 2021 (58.0 KB)
  3. 0.2.84 - April 12, 2019 (46.5 KB) 已废弃
显示所有 (448 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

c7e630826d32b623c62c0b290b8bbc2ad117e08198743784845d3207912198e2

下载总次数 173,987

这个版本 133

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.2

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.3

相关链接: