RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.71

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.191 - September 05, 2021 (58.0 KB)
  2. 0.2.71 - March 12, 2019 (46.0 KB) 已废弃
显示所有 (447 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

c9e283e3475c27e550bec148ef84172378f53e50a15a2e490d723f8aabc5c800

下载总次数 173,705

这个版本 110

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.1

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.3

相关链接: