RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.51

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.173 - June 12, 2020 (51.5 KB)
  2. 0.2.51 - November 04, 2018 (45.5 KB) 已废弃
显示所有 (429 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

1269aa1d7eca79eba031bf1cb51e4593d045a23fbae5f6dc3547e14df49ef978

下载总次数 170,714

这个版本 212

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.3

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.7

相关链接: