RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.41

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.173 - June 12, 2020 (51.5 KB)
  2. 0.2.41 - August 28, 2018 (45.5 KB) 已废弃
显示所有 (429 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

e27e7fcef579ba420174b1068e421bcfbf07b745a3645a75b77a7862ee6f8096

下载总次数 170,705

这个版本 241

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.7

相关链接: