RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.31

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.182 - January 18, 2021 (55.0 KB)
  2. 0.2.31 - July 13, 2018 (44.5 KB) 已废弃
显示所有 (438 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

bbca36d8ffdd454c4b1560f7b7f744a3668ce8ba6d1d75873f57ce339118b695

下载总次数 172,102

这个版本 287

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.7

相关链接: